Nye busslinjer, kjøretraseer, flere avganger og bedre holdeplassinformasjon skal gjøre det enklere og bedre å reise kollektivt. Bussystemet blir forenklet, nå skal to busslinjer betjene hele Mo i Rana. De nye linjene er gjennomgående og binder bydelene bedre sammen.

Disse endringene gjøres for at alle som tar bussen skal få en enklere reisehverdag. For at reisende skal komme raskere fram, flytter vi eller tar bort de holdeplassene som er lite brukt. For noen betyr det litt lengre vei til busstoppet, for andre blir veien litt kortere. Færre holdeplasser gjør reisetiden kortere og alle kommer til syvende og sist raskere fram.


BussnettMo-2017-09-05.png

Det er viktig at bussen går der flest mulig bruker den, derfor er antall ruter redusert. Dette betyr på ingen måte at busstilbudet blir dårligere, tvert imot gjør det nye linjenettet bussen raskere og linjene mer oversiktlige. Vi har også innført faste avganger, slik at det skal bli så enkelt som mulig å vite nøyaktig når din buss går. I rushtiden på morgen og ettermiddag, vil for eksempel Linje 1 ha avganger hver 15. minutt.

Det skjer også endringer på regionlinjene. Mellom Mo i Rana og Mosjøen dobles antall avganger fra to til fire på hverdager. Alle regionlinjene betjener Mo sykehus, og det blir bedre korrespondanse mellom busslinjene.

Det nye systemet skal gjøre det enklere å reise kollektivt, og vi ønsker at enda flere skal velge buss som framkomstmiddel.

 

 

Dette blir nytt

  • Ny ruteinformasjon

  • Oversiktlig linjekart

  • Bedre og enklere linjenett

  • To gjennomgående linjer

  • Ny og moderne skilting av holdeplassene

  • Enklere overgang gir økte reisemuligheter

  • Bedre utforming av holdeplassene

  • Faste avganger